نرخنامه ترجمه رسمی

تعداد بازدید:۲۰۳۷

 

 

نرخنامه اعلام شده از طرف قوه قضائیه

 ردیف
 مدرک
 تعرفه ترجمه رسمی فارسی به انگلیسی (تمام مبالغ به تومان)
۱ ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم) ۱۸۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
۲ ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) ۲۰۰۰۰ + هر درس ۸۰۰
۳ کار ت شناسایی ۳۰۰۰۰
۴ کارت معافیت ۳۰۰۰۰
۵ کارت ملی ۳۰۰۰۰
۶ شناسنامه ۳۵۰۰۰
۷ وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) ۵۰۰۰
۸ ابلاغیه، اخطار قضایی ۴۰۰۰۰+ هر سطر متن ۳۰۰۰
۹ برگه مرخصی ۴۰۰۰۰
۱۰ توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۳۶۰۰۰+ هر سطر متن ۱۵۰۰
۱۱ جواز اشتغال به کار ۳۶۰۰۰+ هر سطر متن ۱۵۰۰
۱۲ حکم بازنشستگی ۳۶۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱۵۰۰
۱۳ دفترچه بیمه ۴۲۰۰۰
۱۴ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۴۲۰۰۰
۱۵ ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) ۳۶۰۰۰ + هر درس ۸۰۰
۱۶ سند تلفن همراه ۴۰۰۰۰
۱۷ فیش مستمری ۳۶۰۰۰ + هر آیتم ۵۰۰
۱۸ کارت بازرگانی هوشمند ۴۰۰۰۰
۱۹ کارت عضویت نظام مهندسی ۴۰۰۰۰
۲۰ کارت نظام پزشکی ۴۰۰۰۰
۲۱ کارت واکسیناسیون ۳۶۰۰۰ + هر نوبت تزریق ۵۰۰
۲۲ کارت پایان خدمت ۴۰۰۰۰
۲۳ گزارش ورود و خروج از کشور ۳۶۰۰۰ + هر تردد ۸۰۰
۲۴ گواهی اشتغال به تحصیل ۳۶۰۰۰ + هر سطر متن ۱۵۰۰
۲۵ گواهی تجرد، تولد، فوت ۴۰۰۰۰
۲۶ گواهینامه رانندگی ۴۰۰۰۰
۲۷ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۳۶۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲۵۰۰
۲۸ گواهی عدم خسارت خودرو ۳۶۰۰۰ + هر سطر متن ۲۵۰۰
۲۹ گواهی عدم سوپیشینه (غیر فرمی) ۳۶۰۰۰ + هر سطر ۲۵۰۰
۳۰ گواهی عدم سوپیشینه (فرمی) ۴۰۰۰۰
۳۱ گذرنامه ۴۷۰۰۰ + هر پرفراژ ۲۵۰۰
۳۲ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ۴۸۰۰۰ + هر سطر متن ۱۵۰۰
۳۳ اساسنامه ثبت شرکتها ۵۴۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۲۵۰۰
۳۴ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۶۰۰۰۰
۳۵ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و…) ۵۰۰۰۰
۳۶ برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی ۷۰۰۰۰
۳۷ برگ آزمایش پزشکی ۵۰۰۰۰
۳۸ برگ جلب، احضاریه ۵۷۰۰۰+ هر سطر متن ۲۵۰۰
۳۹ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی ۵۷۰۰۰+ به ازای هر تغییر محل اشتغال ۲۵۰۰
۴۰ پروانه دائم پزشکی ۶۰۰۰۰
۴۱ پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۶۰۰۰
۴۲ پروانه نشر و انتشارات ۶۰۰۰۰
۴۳ پروانه وکالت ۶۰۰۰۰
۴۴ پرینت های بانکی ۵۵۰۰۰ + هر تراکنش بانکی ۷۸۰۰
۴۵ تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی ۵۴۰۰۰+ هر سطر متن ۲۵۰۰
۴۶ ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۵۷۰۰۰+ هر سطر متن ۱۵۰۰
۴۷ جواز دفن ۵۴۰۰۰+ هر سطر متن ۱۷۰۰
۴۸ جواز کسب پشت ورو ۶۲۰۰۰
۴۹ ریز مکالمات تلفن ۴۶۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۸۰۰
۵۰ سر فصل دروس ۵۴۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۲۵۰۰
۵۱ سند وسائط نقلیه سبک ۶۲۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲۵۰۰
۵۲ فیش حقوقی ۵۴۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۵۰۰
۵۳ کارت مباشرت ۶۰۰۰۰
۵۴ کارنامه توصیفی ابتدائی ۵۶۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱۲۰۰
۵۵ گواهی ها سایز کوچک اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر ۵۴۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱۵۰۰
۵۶ گواهی ها سایز بزرگ اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر ۵۴۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲۵۰۰
۵۷ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ۶۰۰۰۰
۵۸ گواهی فنی و حرفه ای ۶۰۰۰۰
۵۹ لیست بیمه کارکنان ۵۴۰۰۰+ به ازای هر نفر از کارکنان ۵۰۰
۶۰ آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۷۲۰۰۰+ هر سطر متن ۱۲۰۰
۶۱ اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) ۷۲۰۰۰+ هر سطر متن ۴۰۰۰
۶۲ قرارداد بیمه ۷۲۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳۵۰۰
۶۳ بیمه شخص ثالث ۷۴۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲۰۰۰
۶۴ تراز نامه شرکتها، اظهار نامه مالیاتی ۸۵۰۰۰
۶۵ پروانه پایان کار ساختمان ۸۰۰۰۰
۶۶ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ۸۰۰۰۰
۶۷ پروانه مهندسی ۸۰۰۰۰
۶۸ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق ۸۰۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱۵۰۰
۶۹ قرارداد استخدامی ۷۲۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۲۵۰۰
۷۰ کارت شناسایی کارگاه ۷۷۰۰۰
۷۱ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی در سایز کوچک ۷۲۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱۸۰۰
۷۲ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی در سایز بزرگ ۷۲۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳۰۰۰
۷۳ گواهی حصر وراثت ۷۲۰۰۰+ هر سطر متن ۳۷۰۰
۷۴ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ۸۷۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۲۵۰۰
۷۵ موافقت اصولی ۷۲۰۰۰ + هر سطر متن ۳۰۰۰
۷۶ دفترچه وکالت ۷۵۰۰۰+ هر پرفراژ ۴۵۰۰
۷۷ تعهد نامه ۱۰۰۰۰۰+ هر سطر متن ۲۵۰۰
۷۸ اوراق محضری (تعهد نامه، رضایت نامه، استشهاد نامه، اقرار نامه) ۱۰۰۰۰۰+ هر سطر متن ۲۵۰۰
۷۹ بارنامه ۱۰۲۰۰۰
۸۰ برگ سبز گمرکی ۹۴۰۰۰
۸۱ برگ نظریه کارشناسی ملک ۱۰۰۰۰۰
۸۲ پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۹۶۰۰۰
۸۳ جواز تاسیس ۹۵۰۰۰
۸۴ سند ازدواج یا رونوشت آن ۹۸۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱۵۰۰
۸۵ سند مالکیت دفترچه ای ۹۵۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱۵۰۰
۸۶ هر نقل و انتقال، رهن و غیره ۱۲۰۰۰
۸۷ قیم نامه ۹۳۰۰۰+ هر سطر متن ۱۲۰۰
۸۸ مالیات بر ارث ۹۰۰۰۰+ هر نیم سطر ۱۲۰۰
۸۹ (A4) و کالتنامه سایز کوچک ۱۰۵۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۳۷۰۰
۹۰ (A5) وکالتنامه سایز بزرگ ۹۰۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۴۵۰۰
۹۱ اظهار نامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو) ۱۴۰۰۰۰
۹۲ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) ۱۲۶۰۰۰+ هر سطر متن ۲۵۰۰
۹۳ سند طلاق یا رونوشت آن ۱۱۳۰۰۰
۹۴ سند مالکیت تک برگی ۱۱۷۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱۵۰۰
۹۵ قرارداد ۱۰۵۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۲۵۰۰
۹۶ هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه ۱۵۰۰

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰